Infovergadering Strategisch Project OnverGETElijk

Infomoment voor landbouwersTerug naar overzicht

’s Hertogenhof, Dorpsstraat 69 in Linter

Startplaats

7 December 2022 | 20u00

Start

7 December 2022 | 21u30

Einde
Delen

Het strategisch project ‘OnverGETElijk!’ is een samenwerking tussen de zes Getegemeenten (Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, Zoutleeuw en Geetbets), Regionaal Landschap Zuid-Hageland en provincie Vlaams-Brabant. Natuurpunt, Boerenbond, Landelijke Gilden en eventuele andere partners sluiten aan in de overlegorganen.
In de eerste periode van het strategisch project (2017-2020) werd een visie voor het gebied opgetekend in het gebiedsprogramma OnverGETElijk!, met als centrale doelstelling de Getestreek als klimaatbuffer in Vlaanderen te versterken. Hiervoor wordt er in de streek ingezet op de realisatie van aaneengesloten verbindingen van natuur en water in de open ruimte, met daarin ook ruimte voor andere functies. De tweede periode van het strategisch project (2021-2024) zet in op zes centrale doelstellingen, met focus op levenskrachtige dorpen in een hecht dorpennetwerk, een fietscultuur en modal shift, de beleving van de Getestreek, een klimaatrobuust waterlandschap en de landbouwproductie in de streek. Thema’s zoals waterkwaliteit, ruimte voor water, strijd tegen erosie, droogteproblematiek, versterking van biodiversiteit, koolstofrijke bodems, inzet op ecosysteemdiensten en korteketenafzet komen in deze laatste twee doelstellingen aan bod.

Hefboomprojecten en thematische landschappen

Binnen het project werden twee hefboomprojecten gedefinieerd, namelijk het Groene Spoor (IJzerenweg & Ravel) en de Robuuste Natuurlijke Dormaalbeekvallei. Met deze projecten zetten we in op het versterken van de natuurlijke structuur en het waterbergend vermogen in het Getebekken, het kwalitatief herinrichten en duurzaam verbinden van dorpskernen, een onverGETElijke streekbeleving met focus op natuur- en erfgoedbeleving en op duurzame samenwerkingsprojecten met landbouwers.
Verder wordt er gewerkt aan drie thematische landschappen: dorpen-, water- en voedsellandschap. In het ‘Dorpenlandschap’ zetten we in op kernversterking en gaan we de versnippering van de open ruimte tegen. In ‘Waterlandschap’ is er aandacht voor waterkwaliteit en -kwantiteit in landbouwgebied. Acties zoals het demoproject ‘Luzerne’ en het landinrichtingsproject vallen hieronder. In het traject ‘Voedsellandschap’ wordt ingezet op de integratie van korteketeninitiatieven tot één netwerk, het inrichten van dorpsweides of voedselbossen … Het thema landbouw zit dus verweven in het strategisch project. Niet alleen productie en verkoop van streek- en landbouwproducten, maar ook het bewaken van bodemkwaliteit, verminderen van erosie en ruimte voor water, staan centraal. De landbouwer als partner betrekken in tal van acties is cruciaal.

Praktische info

Datum: Woensdag 7 december, 20u00

Locatie: Zaal ’s Hertogenhof, Dortpsstraat 69, 3350 Linter

Spreker: projectcoördinator An Steegen

Voor wie? Landbouwers uit de Getestreek

Inschrijven (verplicht)  via vlaamsbrabant@boerenbond.be