Agro-ecologie in Zuid-Hageland?

Opnieuw verweven van natuur en landbouwTerug naar overzicht
Delen

Regionaal Landschap Zuid-Hageland wil inzetten op het ondersteunen van landbouwers in de transitie naar een agro-ecologisch landbouwmodel. We werken momenteel aan een project rond de introductie van mengteelten met granen in de Zuid-Hagelandse akkerbouw, van ecologisch geteelde granen tot brood en bier van de streek!"

Wat is agro-ecologie?

Agro-ecologie is het benutten van relaties tussen mens, landbouw en natuur voor het ontwerp en beheer van duurzame voedselsystemen. Het gaat over relaties tussen landbouw en natuurlijke omgeving (biodiversiteit, bodemgezondheid, nutriëntencycli), maar ook over menselijke relaties verbonden met deze interacties tussen landbouw en omgeving (ketenactoren, beleid, onderzoek…).

Agro-ecologie wil producent met consument verbinden door solidaire en circulaire economie. Maar ook de landbouwers hun autonomie en veerkracht tegen natuurlijke en economische schokken verhogen. Agro-ecologie spoort aan tot landbouwdiversificatie en praktijken die leiden tot een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen (bijvoorbeeld biologische stikstoffixatie door vlinderbloemigen, natuurlijke plaagbestrijding, onkruidcontrole door bodembedekkers, erosiecontrole en koolstofopslag door bomen en struiken, recyclage organisch materiaal zoals compostering en dierlijk mest). Enkele voorbeelden van regeneratieve praktijken zijn teeltdiversificatie (mengteelt, slimme teeltrotatie, strokenteelt, agroforestry), gereduceerde bodembewerking en mechanische onkruidbestrijding. Het Living Lab agro-ecologie en biologische landbouw, getrokken vanuit het Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO) organiseert hierover evenementen.