Compost voor bodem, klimaat en boerTerug naar overzicht
Delen

Dit najaar werken tien landbouwers uit Zuid-Hageland elk een 50 ton groencompost oppervlakkig in op telkens een 5 ha akkerland, of ze verspreiden het op even zoveel grasland. Hiermee verhoogt de hoeveelheid organische stof (‘koolstof’) in de bodem, met tal van voordelen voor de gewassen én het klimaat: de bodem houdt meer vocht vast zodat droge periodes minder gewasschade veroorzaken, en het bodemleven gaat erop vooruit.

Deze compost is volledig gevormd vanuit plantaardig materiaal zoals bermmaaisel enz… CO2 (ook ‘koolstof’) dat door gras en andere planten bij de groei uit de lucht werd opgenomen, wordt door compostering ‘gebonden’ zodat het moeilijker terug ontsnapt als CO2 in de lucht. Indien deze compost dan ook nog op een goede manier in de bodem wordt ingewerkt, gaat de koolstof zich verder binden aan de bodemdeeltjes waardoor het voor lange tijd effectief vastgelegd wordt. Met ‘goede manier’ wordt bedoeld dat de compost middels louter een oppervlakkige grondbewerking (niet meteen ploegen!) wordt ingewerkt. Met dit hele proces (groei planten, maaien of ‘afdoen’ en composteren, de compost in de bodem brengen) wordt koolstof of broeikasgas zo dus voor een langere periode aan de atmosfeer onttrokken. Als afgestorven plantmateriaal niet op een professionele wijze wordt vercomposteerd én ingewerkt in de bodem, gaat de koolstof immers wel weer grotendeels verloren als CO2 in de lucht.

Project 'Landbouwers Koolstofbouwers'

Deze maatregelen kaderen in het project ‘Landbouwers Koolstofbouwers’ in de regio, dat Regionaal Landschap Zuid-Hageland uitwerkt in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België en de negen gemeenten van de regio. Het wordt grotendeels gefinancierd door het Vlaamse overheid. Daarbij wordt voor elk bedrijf door de Bodemkundige Dienst een zogenaamde koolstofbalans opgemaakt, zodat de deelnemende landbouwer te weten komt waar, en op welke wijze hij optimaal minder koolstof kan uitstoten én maximaal koolstof kan vastleggen. De gemeenten dragen tijdelijk de kosten van de compost. Zo willen we landbouwers in de regio leren kennis maken met dit product, en geven hen bijkomende handvaten om ook bij te dragen aan ons klimaat. In vergelijking met industrie, huishoudens… levert de landbouw weliswaar een relatief kleine bijdrage aan koolstofuitstoot, maar zij kan zo misschien een netto koolstof- ’vastlegger’ worden?

© Georges Humblet
© Georges Humblet