Gemeenten Kortenaken en Geetbets presenteren hun 'topbermen'

Dankzij een nieuw bermbeheerplan zetten ze in op een kilometers lang groen lint vol biodiversiteit.Delen

Je fietst, wandelt of rijdt er dagelijks langs: onze wegbermen zijn zo’n evidentie dat velen er amper aandacht aan besteden. De gemeente heeft er wel jaarlijks een hele kluif aan: de grazige bermen worden twee keer gemaaid, voor de veiligheid aan kruispunten en fietspaden wordt een extra maaibeurt voorzien…

De Hagelandse gemeenten Kortenaken en Geetbets namen daarom Regionaal Landschap Zuid-Hageland onder de arm en vroegen samen een subsidiedossier aan bij de provincie Vlaams-Brabant om aan nieuwe bermbeheerplannen te kunnen werken.

Het doel? Meer efficiënt beheer, liefst goedkoper, en vooral ook meer biodiversiteit. Burgemeesters van Kortenaken (Kristof Mollu) en Geetbets (Jo Roggen) lichten toe: “Tot nu toe volgden wij altijd het Vlaamse bermdecreet, dat bepaalt dat je pas vanaf 15 juni de bermen mag beginnen maaien. Maar om een optimale biodiversiteit te bekomen, moet je soms al wat vroeger maaien, of soms helemaal niet. We hebben nu een bermbeheerplan op maat, dat gericht is op het verhogen van de biodiversiteit. Dat is belangrijk, ook voor de vele fruittelers in onze gemeenten: we hebben insecten nodig om de bloesems te bestuiven! Anders krijg je van die toestanden zoals in Japan, waar ze blijkbaar met een penseel stuifmeel moeten aanbrengen…”.

Het regionaal landschap inventariseerde de afgelopen drie jaren alle bermen in Kortenaken en Geetbets en deelde ze in in categorieën op basis van hun ‘potentie’ om meer kruiden en bloemen tussen het gras te krijgen. Elke categorie is gekoppeld aan een specifiek beheer. “Sommige bermen kan je op die manier omvormen van ‘grasberm’ naar ‘bloemberm’,” legt Maarten Vanderhallen van het regionaal landschap uit. “Daarvoor moeten de al aanwezige bloemen zoveel mogelijk in zaad kunnen komen, terwijl je de grasgroei net eerder wil afremmen.” Per gemeente werden enkele 100den kilometers berm in kaart gebracht. Per fiets deed Maarten een inventarisatieronde in het voorjaar, en ook nog eentje in het najaar. Je ziet dan immers andere kleuren, maar ook andere soorten. Het regionaal landschap voert deze inventarisaties ook steeds twee jaren na elkaar uit. Andere weersomstandigheden geven immers andere resultaten.

Marc Wijnants: “Het regionaal landschap heeft in de bermen van Kortenaken en Geetbets echte pareltjes ontdekt. Wie heeft bijvoorbeeld al gehoord van het ‘schermhavikskruid’? Een mooi geel bloemetje! De inventarisatie en het intekenen van het beheerplan gebeurden allemaal digitaal, en die gegevens kunnen gemakkelijk met de gemeenten en/of de beherende instantie gedeeld worden. Het zou toch goed zijn als wij op die manier in alle gemeenten van Zuid-Hageland één groot groen lint van biodiversiteit kunnen maken!”

Het regionaal landschap en de gemeenten ontvingen voor dit project € 29.250 subsidie van de provincie Vlaams-Brabant. Gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens: “De provincie heeft een taakstelling om te werken aan natuurverbindingen. Bermen kunnen, als ze goed beheerd worden, heel mooie natuurverbindingen worden en een netwerk vormen doorheen de hele provincie. Als je weet dat er elk jaar 1% van onze insecten verdwijnt, vind ik een bermbeheerplan op biodiversiteit gericht heel relevant, en de gemeenten kunnen er onmiddellijk op het terrein mee aan de slag. Na enkele jaren zie je al een mooi resultaat. Ik kan hier dus enkel tevreden mee zijn!”

© RL Zuid-Hageland