Haagvlechten opnieuw populair!Terug naar overzicht
Delen

Door de komst van prikkeldraad verdwenen steeds meer gevlochten hagen uit ons landschap. Gelukkig is het tij de laatste jaren gekeerd en zetten steeds meer mensen zich opnieuw in voor het haagvlechten of heggen leggen. Afgelopen zaterdag organiseerden we een cursus ‘Hagen vlechten’. Er kwam een divers publiek op af: van landbouwers en particulieren tot zelfstandige landschapsbeheerders die met deze traditionele techniek aan de slag willen gaan. 

Wat zijn gevlochten hagen?

Gevlochten hagen werden vroeger als veekering gebruikt om het vee in de wei te houden. Ook bij alleenstaande boerderijen was de techniek populair als ondoordringbare afscheiding. Deze prachtige groene lijnen in het landschap bieden ook een thuis voor allerlei vogels, insecten en kleine zoogdieren. De techniek is dus verweven met landbouw, landgebruik, streekkarakter en biodiversiteit. 

'Gevlochten' versus 'gelegde' hagen?

Er bestaan veel technieken om hagen te leggen of te vlechten maar je kan ze in twee categorieën verdelen: hagen vlechten en hagen leggen. 

Hagen vlechten

Bij ‘hagen vlechten’ ga je de takken of twijgen buigen of knikken en vervolgens vlechten. Om een ondoordringbare haag te creëren vlecht je meerdere lagen in de haag. Nadat je je haag hebt gevlochten kan je deze beheren als een ‘normale’ haag: 1 tot 2 keer per jaar scheren, onderaan breder, bovenaan smaller.  Een haag vlechten kan gemiddeld 2 tot 4 jaar na aanplant. Je kan ook vroeger je haag vlechten maar dan heb je twee keer werk: je vlecht eerst laag 1 en één of twee jaar later laag 2. 

Hagen leggen

Bij 'hagen leggen' ga je de stammen onderaan inhakken om ze vervolgens neer te leggen. Een haag leggen kan vanaf stamdikte 4 à 5 cm. Dus gemiddeld na 8 tot 10 jaar.

Kan je elke soort vlechten?

Er wordt hoofdzakelijk meidoorn gebruikt omdat op de takken veel doornen staan, wat een extra voordeel is bij veekering. Maar een haag van gele kornoelje, veldesdoorn, hazelaar,  is ook mogelijk. 

De cursus in beeld:

Meer info?

Vraag je je af of  jouw haag geschikt is om te vlechten?  Of wil je graag een haag planten die in de toekomst kan gevlochten of gelegd worden? Heb jij misschien een oude gevlochte haag en wil je graag advies? Wij helpen je graag verder!

Contacteer het landschapsloket