Landen breekt uit!

‘Groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte’Terug naar overzicht
Delen

Elk extra plekje waar water kan beter infiltreren biedt een kans op minder wateroverlast. Stad Landen werkt samen met regionaal landschap de komende jaren aan een ambitieuze ontharding- en vergroeningsproject dat meer ruimte voor water en groen doorheen het centrum zal creëren. De initiatiefnemers worden ondersteund via subsidies én projectbegeleiding om plekken te ontharden en de vrijgekomen ruimte kwalitatief in te richten als groenblauwe aders.

De kern van dit project richt zich op een groot transformatieproject “Veerkrachtige stadsvallei Landen!”. Hierbij zullen we de buurt van het Bronplein en de Maartstraat ontharden, ruimte maken voor de zachte weggebruikers, de groenblauwe structuur opwaarderen en zorgen voor gezellige groene verblijfruimtes en verbindingen. Naast dit transformatieproject worden drie Quick-Win projecten gerealiseerd op  strategische locaties in het centrum van Landen maar ook in Walshoutem.

Het Transformatieproject en de Quick-Win projecten dragen bij tot het realiseren van de visie en doelstellingen van het Strategisch Project Getestreek en zijn opgenomen binnen het gebiedsprogramma ‘onverGETElijk!’. De gebiedscoalitie werkt aan het hefboomproject ‘De Robuuste Natuurlijke Dormaalbeekvallei’, een gefaseerd project met als doel om de hele valleistructuur en het valleisysteem te versterken als multifunctionele groenblauwe dooradering in het landschap en als ecologische corridor doorheen de kernen en de akkerplateaus, met ankerplaatsen voor waterbeleving en recreatie in het groen. Door een integrale aanpak van bron tot monding wordt de komende jaren de volledige Dormaalbeekvallei versterkt.

Dit project startte op 1 juli en wordt gesubsidieerd en ondersteund door departement Omgeving en Minister Demir in het kader van het programma Vlaanderen Breekt Uit!

Meer over het project