Make-over van pastorietuin Waanrode

Vrijwilligers creëren stiltetuin voor de gemeenschap met 1070 extra planten!Terug naar overzicht
Delen

De kerkraad Kana van Kortenaken tovert de pastorietuin van Waanrode om tot een 'Tuin van verstilling'. Een must in deze jachtige tijden!  Om het proces in goede banen te leiden, werd beroep gedaan op Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Samen met de leden van de kerkraad, bracht het regionaal landschap de bestaande structuren en historische beplantingen in kaart en werd een nieuw plan opgemaakt. Er komen verschillende rustplekken en panelen met stilteteksten. Met de nieuwe plantenborder wordt de tuin een kleurrijk en geurrijk geheel.

Vorig jaar werd al een deel van de muur van de pastorij gerestaureerd. Maatwerkbedrijf De Winning VZW voerde deze winter de voorbereidende werken uit: verwijderen van ongewenste planten, het beheer van oude historische planten, herstellen van enkele hagen, het plaatsen van klimhulp voor klimplanten, het maaien van de boomgaard en planten van struiken en bomen. Ook de vijver werd onder handen genomen: de oevers werden gemaaid en vrijgemaakt, struiken werden verwijderd, zodat de waterpartij opnieuw zichtbaar is.

Al vanaf het begin zijn er enkele enthousiaste vrijwilligers betrokken bij het project.  Afgelopen maanden snoeiden zij de rozenperken en wiedden ze het onkruid in de plantenvakken.

Eén van de vrijwilligers heeft een héél bloemrijke tuin en schenkt 450 vaste planten en bloembollen om te gebruiken in de plantenborders. Samen met nog 620 extra vaste planten die met projectsubsidies aangekocht worden, komen we op een totaal van maar liefst 1070 extra planten in de pastorijtuin!

Maagdenpalm, geraniums, stokrozen, beemdkroon, vrouwenmantel, duizendknoop en talloze andere soorten zullen in de toekomst zorgen voor een prachtig bloeiende tuin waarin ieder rust kan vinden.Op maandag 4 april gingen alle planten de grond in. 

 

Het project kwam tot stand onder impuls van Kana, de kerkraad van Kortenaken, de vrijwilligers van Waanrode, maatwerkbedrijf De Winning en Regionaal Landschap Zuid-Hageland.

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting, LEADER Hageland+ en FERM.

Feestelijk opening stiltetuin op 24 juni!

 

Iedereen welkom, meer info later.