Regionaal Landschap Zuid-Hageland viert haar 15-jarige bestaan met 500ste aanplant!Delen

Al 15 jaar brengt Regionaal Landschap Zuid-Hageland partners samen in het landschap, met als doel dat landschap te verfraaien, te versterken en klimaatrobuust te maken.
Zo voert het regionaal landschap elke winter in samenwerking met maatwerkbedrijven aanplanten uit die het landschap ‘opnieuw aankleden’. Op 1 maart 2024 was het zover: de 500ste aanplant werd gerealiseerd in Ezemaal (Landen)!

“Fijn dat we deze 500ste aanplant kunnen vieren in het jaar dat ons regionaal landschap 15 jaar werkzaam is in de streek,” zegt voorzitter Marc Wijnants. “Het regionaal landschap houdt het niet alleen bij woorden en vergaderen. Ze steken de schup ook écht in de grond! Met kilometers hagen, heggen en houtkanten en tientallen hoogstamboomgaarden, maar ook met poelen, parken en groene speelplaatsen maakt Regionaal Landschap Zuid-Hageland een zichtbaar verschil in deze streek”.

Deze 500ste aanplant illustreert mooi wat een regionaal landschap betekent voor de streek. De doelstelling in dit stukje van de Kleine Getevallei is het versterken van het leefgebied van zowel de eikelmuis als de rivierdonderpad. Deze aanplant verbindt twee waardevolle stukjes natuur met elkaar. Beide dieren krijgen hierdoor meer voedsel- en schuilgelegenheid. 

“Het regionaal landschap maakte deze aanplant mogelijk,” glundert een trotse gedeputeerde leefmilieu Bart Nevens. “Er zijn verschillende partijen betrokken: de watering van de Kleine Gete, de Stad Landen, een landbouwer die eigenaar is en een beheerder. Het regionaal landschap bracht deze mensen samen en overtuigde hen van de relevantie van deze aanplant voor de biodiversiteit en de landschapskwaliteit. De bezorgdheden van alle partners zijn opgenomen in het uiteindelijke plan. Zonder het regionaal landschap krijgen we de neuzen niet in dezelfde richting.”

In Vlaanderen zijn 18 regionale landschappen actief. Het zit in hun DNA om actoren samen te brengen en met iedereen aan landschapskwaliteit te werken. In hun vzw besturen zetelen in zowel overheden als middenveldorganisaties zoals Natuurpunt en Boerenbond en andere organisaties die actief zijn in het buitengebied, naast elkaar. “Het is dankzij de stabiele financiële en inhoudelijke ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant dat wij al 15 jaar terreinacties ter bevordering van de biodiversiteit en de landschapskwaliteit uitvoeren en subsidiëren,” zegt Kristien Justaert, coördinator van Regionaal Landschap Zuid-Hageland. “Als je alle hagen, heggen, houtkanten en bomen die wij de afgelopen 15 jaar aanplantten, op één lijn zetten, dan hebben we een landschapselement van Tienen tot in Zeebrugge, ongeveer 130 km: dat is  de moeite!”

Ook bij haar 500ste aanplant  plant het regionaal landschap een mix van streekeigen planten en bomen aan, geschikt voor de leemgrond.  Denk aan kardinaalsmuts, sleedoorn en hondsroos voor de struiken, en fladderiep, zomereik en zwarte els als bomen.

© RL Zuid-Hageland
© RL Zuid-Hageland

15 jaar aanplantprojecten in cijfers

500

Aanplantprojecten

195000

stuks klein plantgoed

2760

Hoogstamfruitbomen

1580

Loofbomen

Als je deze hagen, heggen, houtkanten en bomen allemaal op 1 lijn achter elkaar zou planten dan komen we tot 1 lijnvormig landschapselement van Tienen tot in Zeebrugge, of ongeveer 130 km