Aanleg van hagen, heggen en houtkanten

Eindeloze groene hagen, heggen en houtkanten tekenden zich van oudsher af langs hooilanden, weiden en akkers in het Hageland.Delen

Hagen, heggen en houtkanten zijn kleine landschapselementen, typisch voor onze streek. In Haspengouw waren deze elementen onlosmakelijk verbonden met holle wegen en de valleistructuren. Het regionaal landschap zet zich samen met verenigingen, inwoners en gemeenten in voor het behoud en herstel van deze groene aders in het landschap. In een versnipperd landschap vormen ze belangrijke rustplaatsen en sluipwegen voor heel wat dieren. Verschillende vogels broeden erin. Vleermuizen jagen er en zoeken er een slaapplaats in de zomer. En amfibieën gebruiken ze als snelwegen om zich snel en veilig te verplaatsen.

Wil jij een haag, heg of houtkant planten? 

Aanplant heg
© RLZH

Wil je graag een nieuwe landschappelijke haag, heg of houtkant aanleggen? Of moet de bestaande haag hersteld en aangevuld worden? Dan is ons aanplantproject misschien iets voor jou. Het regionaal landschap tekent samen met jou een beplantingsplan uit en stuurt de plantploeg aan. Dankzij de financiële bijdrage van de Provincie Vlaams-Brabant betaal je slechts een deel van de kostprijs. Interesse of vragen? Neem contact met ons op.

Sinds 2012 planten wij bij inwoners, gemeenten, verenigingen en landbouwers hagen, heggen en houtkanten aan. Enkele cijfers:

Aantal dossiers

266

Update: november 2022

Aantal stuks plantgoed

169561

Aantal bomen

996

Voorwaarden

Wie kan deelnemen?

Het betreffende perceel moet gelegen zijn binnen het werkingsgebied van Regionaal Landschap ZuidHageland vzw. Dit zijn volgende 9 gemeenten: Tienen, Hoegaarden, Zoutleeuw, Landen, Linter, Geetbets, Kortenaken, Glabbeek, Boutersem. Zowel openbare besturen, verenigingen, landbouwers als particulieren
kunnen deelnemen. Doorgaans wordt een overeenkomst gesloten met de eigenaar. Maar ook een beheerder/pachter kan dit doen, mits schriftelijke toestemming van de eigenaar. 

Voorwaarden plantproject

 • Het perceel bevindt zich niet in de tuinsfeer, m.a.w. de aanleg van een haag, heg of houtkant maakt geen deel uit van de aanleg van een tuin.
 • Aanplant van minimaal 250 stuks plantgoed.
 • Aanplant van de haag, heg of houtkant heeft een landschappelijk en/of ecologische meerwaarde
 • Bodem en waterhouding moeten geschikt zijn voor de aanplant.
 • Gebruik van streekeigen soorten zoals: meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, gelderse roos, hondsroos, zomereik, boswilg, vlier, hazelaar, veldesdoorn, zwarte els, …
  Wij werken zoveel mogelijk met autochtoon plantgoed, vb. met het kwaliteitslabel ‘Plant van Hier’ (of een gelijkaardig label).
 • De haag, heg of houtkant dient 15 jaar behouden te blijven (uitzonderingen: zie contract).
 • De haag, heg of houtkant dient nadien goed beheerd te worden: snoei waar nodig, eventuele
  veebescherming in stand houden, beheer volgens wettelijke bepalingen, …
  In sommige gemeenten bestaat er ook een subsidieregeling voor het onderhoud of de aanplant van
  deze elementen. Meer info bij één van onze medewerkersof de milieuambtenaar van de gemeente.
 •  Er mag geen gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen
 • De eigenaar zorgt voor een plantklaar terrein. Indien hiervoor vergunningen nodig zijn (vb. kapvergunning) zorgt de eigenaar hiervoor.
 • Er wordt pas overgegaan tot aanplant na het verkrijgen van de vereiste vergunningen.
 • Indien een betekenisvolle negatieve invloed op de bestaande natuur- of landschapswaarden te verwachten is, zal er niet via RLZH aangeplant worden
 • Werken die opgelegd zijn in het kader van een vergunning (vb. ter compensatie bij kapvergunning, als randvoorwaarde bij nieuwe infrastructuur) komen niet in aanmerking voor een gesubsidieerd aanplantproject.
 • De eigenaar laat 1 keer per jaar bezoekers toe op het terrein, in overleg met ons
 • De eigenaar is bereid een bordje ‘Samen werken aan natuur en landschap’ te plaatsen (18 x 18 cm),

Kostprijs

In de kostprijs zijn zowel het plantgoed, eventuele plantsteunen en de werkuren (incl. verplaatsingskosten) van de plantploeg voorzien. De werken worden uitgevoerd door een sociaal economiebedrijf. De totale kostprijs wordt vóór de aanplant vastgelegd.

De eigenaar betaalt 50% van de totale kostprijs. 


Heb je interesse of vragen? Contacteer ons via het landschapsloket.

Contactgegevens
Gegevens perceel

Enkel percelen die binnen ons werkingsgebied liggen komen in aanmerking.

Mijn persoonlijke gegevens mogen verwerkt en bijgehouden worden in het kader van het landschapsproject.