Samen werken aan de Getestreek

Samen werken aan de Getestreek

Bouwen aan een toekomstvisie en acties voor een onverGETElijke streekDelen

Over de Getestreek

De moeder van de Getevallei is de Gete zelf, die bestaat uit de Kleine Gete en de Grote Gete. Beide rivieren komen vanuit Wallonië en stromen door de streek...  Ze ontmoeten elkaar in Budingen en gaan daarna samen verder als de Gete. Ter hoogte van Halen mondt de Gete uit in de Demer.

De vallei waardoor de drie stromen zich een weg banen, is een erg brede, groene vallei. Op de valleiflanken vinden akkerbouw en veeteelt plaats. Kleine dorpen en historische stadskernen bepalen mee het landschap.

Getestreek

De Getestreek door de jaren heen

©

2022

Indiening dossier landschapspark Getevallei 2022

De Getestreek toonde haar ambitie door een kandidatuur in te dienen voor een 'landschapspark Getevallei'. Helaas haalde het landschapspark de selectie niet, maar de partners blijven werken aan en geloven in de unieke waarden van de Getestreek.

©

2021

Strategisch Project fase 2

De partners in de Getestreek mogen verderwerken om hun gebiedsprogramma uit te voeren! De focus ligt op de twee hefboomprojecten, het 'Groene Spoor' en de 'Natuurlijke robuuste Dormaalbeekvallei', twee groenblauwe assen doorheen de streek.

© RLZH

2019

Een hemelwaterplan voor de ganse Getestreek

Als eerste in Vlaanderen werken de Getegemeenten samen om een bovengemeentelijk Hemelwaterplan te laten maken, gericht op meer waterinfiltratie en een tragere afvoer van regenwater. 

© RLZH

2019

Groenblauwe netwerken in de Getestreek

Naar een toekomstvisie voor de Molenbeekvallei in Landen

© Vlaanderen

2018

Water+Land+Schap Getestreek

De partners kunnen niet wachten om aan de slag te gaan in de streek en maken een actieprogramma rond waterkwaliteit en waterkwantiteit in de Getestreek: "Water als bondgenoot in de Getestreek". Zo krijgt de streek ook uitvoeringsmiddelen voor acties rond waterberging, vernatting, etc. 

© RLZH

2017

Strategisch Project Getestreek fase 1

De zes Getegemeenten, Boerenbond, Natuurpunt en Hageland+ zijn er klaar voor: onder begeleiding van provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Zuid-Hageland gaan ze een integrale visie voor de streek ontwikkelen. 

Inzet: de versterking van de landschapsstructuur in de Getestreek, met aandacht voor het klimaat, en een toekomstperspectief bieden voor de stads- en dorpskernen.

Het resultaat in 2020 is een lijvig gebiedsprogramma dat met vele acties een antwoord wil bieden op zes transitieopgaven voor de streek. 

© Lander Loeckx

2016-2018

Wandelnetwerk Getevallei Fase 2

Het wandelnetwerk wordt nog uitgebreid richting Hoegaarden, Landen en de zuidkant van Tienen.

© RLZH

2013-2015

Wandelnetwerk Getevallei Fase 1

De dynamiek in de Getestreek groeit zichtbaar bij de ontwikkeling van het wandelnetwerk in Geetbets, Linter, Zoutleeuw en Tienen, dat tot twee maal toe bekroond wordt!

Ontdek het wandelnetwerk.

© Provincie Vlaams-Brabant