Natuur in de buurtDelen

Over het project

Vertoeven in het groen heeft een positieve invloed op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het brengt ons tot rust en verlaagt stress.

Wij brengen de natuur dicht bij mensen: via ontmoetingsplekken in het groen, avontuurlijke publieke speelterreinen, speelbossen, groene speelplaatsen.

Met onze uiteenlopende expertises nemen we verschillende aspecten mee. Naast aandacht voor de nodige participatie en draagvlak, kijken we ook naar een natuurlijke, klimaatrobuuste inrichting die ook de biodiversiteit ten goede komt. Ook kijken we voor elk project of dit in aanmerking komt voor bepaalde subsidies. We kunnen een project van A tot Z begeleiden, of daar waar nodig. 

Projectinfo

Projectperiode: doorlopend

Waar?: Gemeenten, scholen, (jeugd)verenigingen uit ons werkingsgebied kunnen beroep ons doen.

Naar een groene ontmoetingsplek voor de buurt

Of het nu een school, het terrein van een jeugdbeweging, een parkje, een perceel waaraan een nieuwe bestemming wordt gegeven, of een domein van een zorginstelling is, Regionaal Landschap Zuid-Hageland kan ondersteunen bij de omschakeling naar een groene, natuurlijke ontmoetingsplek voor de buurt. Maar wat zijn de verschillende stappen? Hoe begin je eraan? En wat gaat dat kosten? Ons regionaal landschap kan jou begeleiden gedurende het hele vergroeningsproces. Door enkel advies te geven, of om het project van A tot Z te begeleiden. We bekijken samen met jou wat de noden zijn en hoe we kunnen helpen. Hieronder tonen we alvast hoe wij te werk gaan om een project van begin tot einde mee te begeleiden.

1. Analyse

© RLZH

Via een verkennend gesprek en terreinbezoek bespreken we met de aanvrager wat de noden zijn en hoe ons regionaal landschap hierbij kan helpen. In deze fase kunnen wij ook bekijken of het project in aanmerking komt voor bepaalde subsidies. Sommige projecten hebben enkel advies nodig, andere projecten vragen begeleiding van A tot Z. Alles is mogelijk, wij ondersteunen daar waar nodig. 

2. Participatie

© RLZH

Samen met diverse stakeholders zoals buurtbewoners, jeugdverenigingen, scholen, ... doorlopen we een participatieproces. We proberen via deze manier te weten te komen wat de dromen, maar ook de bezorgdheden van deze mensen zijn voor de nieuwe groene plek. Dit participatieproces creëert op deze manier een draagvlak voor het nieuw project in de buurt. Aan de hand van tekeningen, gesprekken, spelletjes, post-its, ... vormen we ons een beeld van de wensen, die we in een volgende fase verwerken in het ontwerp. 

3. Ontwerp

© RLZH

Alle ideeën worden nu samengebracht in een eerste ontwerpschets. Dit geeft een visueel beeld hoe de nieuwe groene plek er zal uitzien! Na bespreking met de aanvrager en stakeholders wordt het plan helemaal op punt gesteld en herwerkt tot een finaal ontwerp.

4. Realisatie

© RLZH

Tijd voor actie! In deze fase gaan we van start met de realisatie: heuvels creëren, bloemen inzaaien, wilgenhutten vlechten, ...  Nadien is het wachten tot de natuur haar werk doet zodat de buurt kan genieten van een prachtige, groene omgeving! 

5. Nazorg

© RLZH

Ook wanneer alle aanplantingen rond zijn, kan ons regionaal landschap nog ondersteunen bij de nazorg. We geven advies rond ecologisch beheer en onderhoud van de groene plek, en ook hier kan de buurt betrokken worden. 

6. Resultaat

© RLZH

Het resultaat van heel dit proces? Een sterke buurt in het groen! Niet alleen krijgt de buurt er een mooie, avontuurlijke en natuurlijke groene speel- en ontmoetingsplek bij, ook het plezier van samenwerken met mensen uit de buurt zorgt voor veel positieve energie en een sterk buurtgevoel. De nieuwe groene ontmoetingsplek zorgt voor meer spontane ontmoetingen, een plek om tot rust te komen of om je uit te leven, in het groen, dicht bij huis. 

Overzicht afgelopen projecten