Samen werken aan de Velpevallei

Gebiedsgerichte werking in de VelpevalleiTerug naar overzicht
Delen

Over dit project

“Wet Nature DeVELPment”: Waterberging, waterkwaliteit en waterbeleving in de Velpevallei

 

De Velpe is een laaglandbeek, een regenbeek zonder bron maar met een groot oorspronggebied. Ze stroomt van Bierbeek tot Halen. De gebiedscoalitie wil in samenwerking met landbouwers, gemeenten en andere grondeigenaars en - beheerders werken rond klimaatrobuuste vallei, klimaatrobuuste en duurzame landbouw en waterbeleving in het afstroomgebied van de Velpe.

We willen een antwoord bieden op een aantal knelpunten en uitdagingen, zoals overstromingsrisico’s, overmatige drainage/ontwatering die zorgt voor verdroging van de vallei en bijbehorende impact op landbouw en de bedreiging van een aantal soorten, ondermaatse waterkwaliteit, erosieproblematiek en de achteruitgang van kleine landschapselementen en biodiversiteit in het algemeen.

Projectinfo

Projectperiode: 2022-2025

Waar?: Velpevallei in Bierbeek, Boutersem, Tienen, Glabbeek, Kortenaken en Halen

Partners: Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Bekkensecretariaat Demerbekken, Vlaamse Milieumaatschappij, Natuurpunt Oost-Brabant vzw, Watering Het Velpedal, Agentschap Natuur en Bos, Boerenbond vzw, provinciale dienst waterlopen, erosiecoördinator Vlaams-Brabant, Vlaamse Landmaatschappij en de ‘Velpegemeenten’ Bierbeek, Boutersem, Tienen, Glabbeek, Kortenaken en Halen.

Met de steun van: 

 

© Vlaamse Overheid

De ambities:

Klimaatrobuuste vallei met
 • een groot waterbergend vermogen en aandacht voor droogte
  • Vertraagde afvoer en infiltratie bovenstrooms en op valleiflanken
  • Stroomopwaarts ruimte voor water in de vallei (herstel natuurlijke valleiwerking)
 • een verbeterde waterkwaliteit
 • biodiversiteitsversterking
Klimaatrobuuste en duurzame landbouw met
 • een betere waterhuishouding
 • aandacht voor erosiebestrijding
Waterbeleving bevorderen door
 • de focus op toegankelijkheid
 • de inzet op sensibilisatie en communicatie
© RLZH

Fotowedstrijd: Velpe in beeld

© Pixabay

Ben je een gepassioneerd fotograaf? Bezorg ons je mooiste natuur- of landschapsfoto uit de Velpevallei voor 31 mei '22

Meer info

Verloop van het project


Januari 2022

Goedkeuring van het project

© Pixabay

Februari 2022 - September 2022

Opmaak gebiedsprogramma

Op basis van studies en gesprekken met de partners wordt een gebiedsprogramma opgemaakt, met een gebiedsgerichte, geïntegreerde en duurzame insteek.

Gebiedsprogramma bestaat uit een beschrijving van het gebied, de ambities, de acties en het plan van aanpak voor de uitvoering van de acties en de financiering.

© RLZH

23 september 2022

Ondertekening charter

Met het ondertekenen van het charter ‘Samen werken aan een klimaatrobuuste Velpevallei’, geven de partners het startschot voor de uitvoering van deze acties en een toekomstgerichte samenwerking. Het charter verwoordt de ambities van de gebiedscoalitie voor de Velpevallei.

© Pixabay

December 2022

Goedkeuring gebiedsprogramma

De Velpevallei is één van de 11 regio's in Vlaanderen die de komende drie jaar aan waterberging zal werken! Dankzij de Blue Dealmiddelen wordt de Velpevallei een klimaatrobuuste streek waar het water lokaal kan infiltreren en waar het landschap bestand is tegen langere periodes van droogte.

Lees het persbericht.