Water als bondgenoot in de Getestreek

Water als bondgenoot in de Getestreek

Ruimte maken voor water en het water ter plekke in de bodem laten infiltreren, zorgt voor een klimaatrobuuste streek.Delen

14 gebieden werden in Vlaanderen geselecteerd waarin een actieprogramma rond waterkwaliteit en waterkwantiteit in landbouwgebied kon worden opgesteld. In de Getestreek werden kansen gedetecteerd om te werken aan klimaatrobuuste landbouw en bodemkwaliteit, aan waterberging en natte natuur, en om een bovengemeentelijk Hemelwaterplan op te stellen in functie van de infiltratie van regenwater. Zo draagt ook de Getestreek haar steentje bij aan de Vlaamse ‘Blue Deal’.

 

Nabij het centrum van Zoutleeuw werken we rond waterberging en natte natuur. Zo ontwikkelen we met alle betrokkenen een lange termijnvisie om het water ter plaatse in de bodem te laten infiltreren, in plaats van het te snel af te voeren. Aan de samenvloeiing van de Dormaalbeek en de Kleine Gete, zal zo een natuurlijk overstromingsgebied ontstaan.

 

In Outgaarden testen we samen met een landbouwer uit in welke mate ‘luzerne’ een geschikte teelt is om bij te dragen aan de waterkwaliteit, de waterdoorlaatbaarheid van de bodem en de biodiversiteit.

Luzerne, vroeger een populair gewas dat ook gekend was als 'zevenjaarsklaver', staat reeds bekend als bodemverbeteraar van bodems die nog redelijke eigenschappen vertonen. Ze kan een relatief goede bodem (geen verdichte lagen, geen natuurlijke ondiepe harde laag, geen waterzieke bodem) aanzienlijk verbeteren. In welke mate luzerne een waterzuiverende plant is, en in welke mate het gewas de waterdoorlaatbaarheid van de bodem verbetert, zoeken we samen met de Bodemkundige Dienst van België uit in dit project.

 

Om van de Getestreek één grote klimaatbuffer te maken, zoeken we naar kansen voor waterberging in de Getevallei, en plaatsen waar de rivieren een meer natuurlijke loop kunnen hebben (meandering). Kaartenonderzoek en talloze terreinverkenningen leiden tot heel wat kansen, waarover we met de grondeigenaars en andere betrokkenen in gesprek gaan.