Zorgen voor erfgoedbomenDelen

Erfgoedbomen zijn niet alleen prachtig om te zien, ze zijn ook van onschatbare ecologische, historische en landschappelijke waarde. Het zijn de oude bomen in bossen en parken, holle (knot)bomen in hagen en houtkanten, dikke knotwilgen langs beekoevers of de (kapel)bomen langs de straatkant.

Onze voorouders plantten om allerlei redenen bomen aan, hierdoor vertellen bomen ons veel over het landschap. Ze kunnen een historische plaats aangeven, zijn aangeplant ter herdenking aan een belangrijk monument of een historisch gebruik van het landschap.

Zo ben je waarschijnlijk wel vertrouwd met een kapelboom, een herdenkingsboom of een vrijheidsboom.

Niet alle erfgoedbomen zijn groot en hebben een reusachtige kroon. Er zijn ook minder monumentale bomen zoals knotbomen die vroeger werden aangeplant voor het leveren van gerief- en brandhout. In de knot blijft soms regenwater staan waardoor het zachtere kernhout wegrot. Veel oude knotbomen zijn dan ook hol en vormen voor heel wat vogels en vleermuizen een ideale nest- en schuilplaats.

Wij willen de toekomst van erfgoedbomen verzekeren in ons hedendaagse, snel evoluerende landschap.

Omdat het eeuwen duurt om erfgoedbomen te vervangen, is het beheer van bestaande erfgoedbomen van cruciaal belang.

© RLZH

Boomverzorging voor opmerkelijk oude plataan aan de kerk van Glabbeek.