Zwierige zwaluwen

Zwaluwen kondigen in onze streek de lente aan. De laatste jaren gaat het helaas niet zo goed met ze. Hoog tijd om een handje toe te steken!Delen

Over het project

Het valt niet mee om zwaluw te zijn. Elk jaar doet zich hetzelfde probleem voor: zwaluwen keren na een overwintering in het Zuiden terug naar hun oude nestplaats, maar die blijkt niet langer te bestaan. Meer nog: het blijkt onmogelijk om op dezelfde plaats opnieuw te beginnen. De ontreddering is enorm, wat nu? Het overkomt huiszwaluwen en boerenzwaluwen zo vaak, dat hun populaties er de laatste 30 jaar drastisch op achteruit gingen. Dat tij willen we graag keren! 

Met kleine ingrepen binnen onze werking, zoals kunstnesten plaatsen in de buurt van bestaande kolonies of kleine modderpoelen kunnen we deze vogels een handje helpen.

Projectinfo

Projectperiode: doorlopend

Waar?: Alle steden, gemeenten en particulieren binnen ons werkingsgebied kunnen beroep doen op het advies van ons regionaal landschap.

Met de steun van: Deze projectwerking wordt ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant, dienst leefmilieu.

Zwaluwen

Wist je dat deze vrolijke fladderaars elk jaar een verre reis maken naar Afrika? Dat ze wel 1000 keer op en af vliegen naar een modderpoel om hun nest te bouwen? En dat ze niet alleen van elkaars gekwetter houden, maar ook van dat van ons? We hebben de zwaluwen graag als buren. Ze vrolijken de wijk op met hun luchtshows en gezellige gebabbel. Sommigen van hen wonen liever op de boerderij, in stallen en dichtbij het vee. Anderen zoeken een dakoversteek van een huis om hun nest onder te bouwen. De boeren- en huiszwaluw hebben hun naam dan ook niet gestolen.

Huiszwaluw
© Huiszwaluw | Ronald Messemaker, Buiten-beeld
Boerenzwaluw
© Boerenzwaluw | Klaas van Haeringen, Buiten-beeld

Zwaluwen in onze regio

Hoewel ze door buurtbewoners vaak geapprecieerd worden, kunnen ze toch wat hulp gebruiken. Zwaluwen zijn sinds mensenheugenis een deel van onze natuur en cultuur. Maar de laatste jaren gaat het niet zo goed met ze. Elk voorjaar ondernemen zwaluwen de zware tocht van Afrika naar onze streken om te broeden. Eenmaal hier aangekomen blijken elk jaar meer en meer zwaluwnesten te verdwijnen. Door de afbraak en verbouwing van woningen, stallen en schuren blijven er steeds minder plaatsen over waar zwaluwen hun nest kunnen bouwen. Tegen moderne bouwmaterialen hebben de kunstig gemetselde nesten van zwaluwen geen houvast. Doordat steeds grotere delen van de bodem verhard worden, vinden ze moeilijker modder om hun nest te maken. Om niet te veel energie te verspillen moeten zwaluwen op enkele honderden meters van hun nest modder van voldoende kwaliteit vinden. 

In de lente van 2009 telden 25 vrijwilligers de nesten van huis- en boerenzwaluwen in onze regio. Dit was een gezamenlijk initiatief van Natuurpunt, de Vogelwerkgroep Oost-Brabant en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Zo kregen we een beeld van waar de zwaluwen in onze regio nog te vinden zijn. De resultaten van de huiszwaluwinventarisatie uit 2009 lees je in onderstaande document:

Gastfamilie gezocht!

Ben je al een gastfamilie of wil je zwaluwen in jouw buurt een handje helpen? In de zwaluwbrochure vind je concrete tips zoals het aanleggen van een insectvriendelijke tuin of een modderpoel. Misschien kan je zelfs via ons en Vogelwerkgroep Oost-Brabant kunstnesten plaatsen. Samen bekijken we eerst of de plaats geschikt is. Vind je de gasten leuk, maar maken ze het soms wat te bont? Geen nood. Je kan altijd een mestplankje laten plaatsen.

Sommige gemeenten hebben een eigen zwaluwwerking en zelfs een subsidiereglement! Voor meer informatie kan je terecht bij de milieuambtenaar van de gemeente of bij ons.