Fier op de hoeve van hier

Over historische hoeves in Zuid-HagelandGratis

prijs
Delen

De hoeve is méér dan welk ander gebouw dan ook, een product van het landschap. Aan de hoeve ken je de boer en de bodem. Het gebouw en haar omgeving geven ons een inkijk in het dagelijks leven van de boer in al haar verscheidenheid. De hoeves in Zuid- Hageland zijn dan ook belangrijke getuigen van de geschiedenis van deze landelijke streek. Naar aanleiding van dit project ontwikkelden we ook speciale hoeve- fietsroutes in Zuid-Hageland. Je vindt ze aan het eind van deze brochure. Zo kan je vele prachtige hoeves ter plekke ontdekken!

Download de brochure
Brochure Fier op de hoeve van hier
© RLZH

Dit onderzoek vormde de wetenschappelijke onderbouw voor het project 'Fier op de hoeve van hier'. Het kwam tot stand met de steun van het Europees Erfgoedjaar 2018, tussen mei 2018 en april 2019. De focus van het onderzoekzoek lag op de 4 gemeenten van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Zuid-Hageland; met name Geetbets, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw. Het onderzoek is van de hand van historica Claudia Houben (Centrum Agrarische Geschiedenis), met bijdragen van de IOED Zuid-Hageland.

Inhoud

Een eerste deel van het rapport behandelt de algemene geschiedenis van de historische hoeve in Zuid-Hageland, met aandacht voor verleden, heden en toekomst. In het tweede deel worden 9 diverse cases onder de loep genomen. 

Download het rapport

De interesse van hoeve-eigenaars is bijzonder groot  om zelf de geschiedenis van hoeves te ontrafelen. Toch is dit niet zo evident: het vraagt tijd en is zoekwerk in de kluwen aan informatie. Juist voor die gedreven hoeve-eigenaar en/of -liefhebber vervaardigde Centrum Agrarische Geschiedenis de handleiding 'Achter de poort van de historische hoeve. Hoe reconstrueer je de geschiedenis van een hoeve?' 

Het eerste hoofdstuk van deze handleiding vertelt het beknopte verhaal van de verschillende hoevetypes in de streek van het Hageland. Zo krijgt de lezer alvast achtergrondinformatie alvorens zelf aan de slag te gaan. Het tweede hoofdstuk bespreekt de voorbereiding van het onderzoek, aangezien een goede voorbereiding het halve werk is. In het derde en laatste hoofdstuk worden verschillende tools en informatiebronnen op een rijtje gezet en uitgelegd.

De blauwe kadertjes bevatten praktische tips en wetenswaardigheden. De rode kaders bestaan uit beknopte stappenplannen, die de voorgaande alinea’s samenvatten. Woorden die blauw en onderstreept zijn, zijn hyperlinks. Deze openen nieuwe pagina’s door erop te klikken. Deze handleiding focust op de streek van het Hageland, hoewel vele van de tips en tools ook voor onderzoek naar een hoeve in een andere streek kunnen gebruikt worden.

Veel succes met de zoektocht naar informatie!

Download de handleiding
© Regionale Landschappen