OnverGETElijk!

Dromen en plannen voor de GetestreekDelen

De Getestreek in het zuidoosten van Vlaams-Brabant is één van de minst bebouwde regio’s van de provincie. De Grote en Kleine Gete vormen samen met hun zijbeken de ruggengraat van deze mooie streek. De rivieren zoeken hun zwierige weg door het landbouwlandschap, de natuurgebieden, de dorpen en steden.


Maar de roep om zichtbaar en voelbaar water wordt groter. Al enkele jaren na elkaar kreunen we onder aanhoudende droogte en hoge zomertemperaturen. De grondwaterstanden staan elk jaar ‘historisch laag’, bomen sterven van de dorst, het vee snakt naar schaduw en de opbrengst van de velden heeft te lijden onder verbranding en droogte. Toch blijven we betonneren en verharden in
onze streek. Daarom startten twaalf partners in 2017 het strategisch project Getestreek: de zes ‘Getegemeenten’ en zes bovenlokale partners. Het gaat om Hoegaarden, Tienen, Linter, Landen, Zoutleeuw,Geetbets, en de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Zuid Hageland, Natuurpunt, Boerenbond, Hageland+ en het Bekkensecretariaat Demerbekken.


De partners buigen zich over veel vragen. Hoe zullen we morgen wonen in de Getestreek? Hoe maken we deze streek meer klimaatrobuust? Welke toekomstplannen leggen we op tafel? Het doel van de samenwerking is om de waardevolle open ruimte te versterken en de leefbaarheid van de dorpskernen te vergroten. Daarvoor moet die open ruimte maximaal gevrijwaard worden met een groenblauw dooraderde landbouw die bestand is tegen de klimaatverandering, en met verbonden natuurgebieden met ruimte voor water in de valleien. In de dorpskernen streven we naar kernversterking, een hecht dorpsnetwerk, met water en groen, en verbondenheid met de vallei.


Na drie jaar werken kunnen de partners resultaten voorleggen. Projecten werden opgestart en zijn in uitvoering. De studie ‘leefbare dorpen Getestreek’ leverde belangrijke nieuwe inzichten, concrete plannen en projectvoorstellen op om verdere stappen te zetten.

Tijd om te oogsten. In dit krantje vind je een bloemlezing.

Droom en werk mee aan de toekomst van de Getestreek

Download de brochure