Landschapsloket

Kan jouw oude knotboom nog gered worden? Is jouw grond geschikt om er een poel te graven? Welke haag past aan de rand van je perceel? Welke kleine landschapselementen kunnen ervoor zorgen dat jouw perceel mooi op het omringende landschap aansluit? Elke inwoner van Zuid-Hageland die zijn perceel een meer natuurlijke toets wil geven kan ons Landschapsloket om gratis advies vragen. 

Contacteer het landschapsloket

Contactgegevens
Gegevens perceel

Enkel percelen die binnen ons werkingsgebied liggen komen in aanmerking.

Mijn persoonlijke gegevens mogen verwerkt en bijgehouden worden in het kader van het landschapsproject.

Liever rechtstreeks contact opnemen?

Joachim Lambrechts

Hoogstamboomgaarden, hagen, heggen, houtkanten

joachim.lambrechts@rlzh.be
0468 47 32 78

Maarten Vanderhallen

Beheer knotbomen

maarten.vanderhallen@rlzh.be
0468 26 34 58

Pepijn Devriendt

Poelen

pepijn.devriendt@rlzh.be
0474 31 15 86