De Eikkapel in Landen krijgt ‘opnieuw’ een eik!

Over de hele Getestreek hebben we samen met de gemeenten een aantal zichtbare plekken gekozen, waar stenen of beton uitgebroken zal worden, en groen en water opnieuw ruimte krijgen.



Delen

De ontharding en ingroening rond de kapel is één van de vijf plekken die Regionaal Landschap Zuid-Hageland samen met de Getegemeenten in 2024 aanpakt. Deze kleinschalige onthardingsprojecten kaderen binnen een Provinciaal duurzaam klimaatproject en hiervoor ontvingen we een subsidie van 74.400 euro. Daarnaast werd Landen door Vlaanderen geselecteerd als één van de ambitieuze steden en gemeentes die een voorbeeld willen zijn voor het onthardings- en vergroeningsbeleid van de Vlaamse Regering en de Blue Deal. De geselecteerde projecten worden via subsidies én projectbegeleiding ondersteund om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen en de vrijgekomen ruimte kwalitatief en groenblauw in te richten.

Op woensdag 28 februari is het zover: de Eikkapel in Landen wordt opnieuw geflankeerd door een echte eik! Het witte kapelletje is ook gekend als de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel. Het oorspronkelijk kapelletje is gebouwd in 1653 in opdracht van het Bethaniaklooster van Landen. Volgens de overlevering werd het in de 18de eeuw heropgericht in opdracht van een Franse soldaat, uit dankbaarheid omdat hij zijn broer in Landen had teruggevonden na de 2de veldslag van Neerwinden (1793). Men sprak van een ‘Dodone-eik’ naast deze kapel, maar getuigenissen (en foto’s) zeggen dat het in feite om een linde ging! De linde werd helaas in de 20ste eeuw door een brand vernield en in 1946 of 1947 vervangen door enkele populieren.

© RLZH

De kapel ligt Gary Peeters, Landens schepen van erfgoed en voorzitter van IOED Zuid-Hageland, nauw aan het hart:  “Het was de droom van veel inwoners, mezelf incluis, om onze Eikkapel op te waarderen door er eindelijk een eik van formaat aan te planten. We laten dit samengaan met extra ontharding en vergroening. Op die manier wordt dit weer een belangrijke, mooie plek voor onze inwoners.”

“Deze actie kadert in een aantal grotere onthardingsprojecten”, vult Leendert Quintens van Regionaal Landschap Zuid-Hageland aan. “Over de hele Getestreek hebben we samen met de gemeenten een aantal zichtbare plekken gekozen, waar stenen of beton uitgebroken zal worden, en groen en water opnieuw ruimte krijgen."

De ambities in Landen liggen hoog, want ook in het centrum van Landen staan de komende jaren grote onthardingswerken op het programma. Zo zullen de Maartstraat, het Bronplein, de Koreawijk en het centrum van Walshoutem een heel nieuw en groenblauw gezicht krijgen. De stad ontvangt hiervoor extra subsidies vanuit Vlaanderen. Burgemeester Gino Debroux is tevreden met deze middelen: “De klimaatverandering is ook in Landen voelbaar. Neerslagpatronen veranderen en wij weten jammer genoeg wat droogte en overstromingen zijn. Met het uitvoeren van deze projecten gaan we Landen en de gemeenten stroomafwaarts beter kunnen wapenen tegen de effecten van de klimaatsverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast.”

Gerty Lintermans, schepen van openbare werken meldt dat het onthardingsproject volledig gericht is op het openbaar domein. “De wegindeling van de Eikkapellaan biedt heel wat opportuniteiten om het project te versterken en een verbetering van het kwalitatief ruimtegebruik te realiseren. De projectperimeter beslaat een oppervlakte van 2.200m², waarvan oorspronkelijk 1.900m² verhard was. Tijdens de heraanleg is er bewust gekozen om 1.300m² te ontharden en te voorzien van een waterdoorlatende inrichting. Deze aanpak heeft geresulteerd in de creatie van extra groenblauwe ruimte, waarbij 520m² infiltratiebermen worden ingericht en in de plantvakken voor de woningen komen 220m² meerjarige vaste planten.  Deze gaan het hele jaar door de straat opfleuren en verhogen de infiltratiecapaciteit.”

Naast de Eik worden er nog drie andere bomen aangeplant die voor verkoeling zullen zorgen en samen met de infiltratiebermen en vaste planten bijdragen aan het versterken van de groene valleistructuur. Gerty kijkt uit naar de positieve impact van dit project op zowel het milieu als de leefomgeving van de buurt.

Deze eerste actie aan de Eikkapel wordt uitgevoerd met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Bart Nevens, provinciaal gedeputeerde voor leefmilieu: “De klimaatverandering komt in een steeds hoger tempo op ons af. Het zal van groot belang zijn om de komende jaren in te zetten op ontharding, zodat het vele water in de bodem kan infiltreren. Ook vergroening is cruciaal: bomen en struiken zorgen niet alleen voor meer biodiversiteit, maar ook voor verkoeling in een bebouwde omgeving. Vandaar dat de provincie deze projecten in de hele Getestreek ondersteunt met subsidies.”

© RLZH
© RLZH