Aanleg van poelen

Gefascineerd door water en al het leven dat er rond zit? Het regionaal landschap werkt graag samen met jou om het poelennetwerk in Zuid-Hageland uit te breiden.Delen

Een poel: een bron van biodiversiteit

Het regionaal landschap werkt samen met gemeenten, verenigingen en inwoners aan de uitbreiding van een poelennetwerk door aanleg, onderhoud en herstel van deze landschapselementen in de regio. Een poel is géén vijver, en al helemaal geen klassieke tuinvijver. Een tuinvijver en een poel hebben eigenlijk maar twee dingen gemeen: ze zijn gevuld met water en werden meestal gegraven. Voor de rest zijn er alleen maar verschillen. Een poel komt alleen voor op plaatsen waar het van nature nat is, daarom is er geen vijverfolie nodig. Bij tuinvijvers is er wel een vijverfolie nodig. In tegenstelling tot in poelen worden in tuinvijvers ook vissen uitgezet of waterplanten geplant. Al het leven in een poel daarentegen ontstaat spontaan na verloop van tijd.

Poelen herbergen op termijn een schat aan biodiversiteit. Denk maar aan verschillende soorten amfibieën zoals salamanders, kikkers en padden. Als je wat beter kijkt, merk je ook heel wat kleinere bewoners op: schrijvertjes, ruggenzwemmers, duikerwantsen, kokerjuffers, poelslak, libellenlarves, ... 


Een eigen poel aanleggen?

© RLZH
© RLZH

Voor de aanleg van een poel heb je voldoende ruimte nodig. Bovendien is een geschikte ruimtelijke ligging met een voldoende hoge waterstand in de winter van belang.

Aanleg en onderhoud van poelen doen we tweejaarlijks, van juli tot november. Een waardevolle poel meet (minimum) 8 m op 5 m, is ovaalvormig en heeft een steile en een zachte oever. We leggen enkel poelen aan die als hoofdfunctie een natuurwaarde krijgen. Een plaatselijke voorziening van ruimte voor veedrenking is mogelijk. Uitzet van vis (goudvis of andere) is uit den boze. Ook de kunstmatige voorziening van water- of oeverplanten raden we af. Een natuurlijke poel ontwikkelt vanuit zichzelf een veelheid aan biodiversiteit en schoonheid. Het resultaat is steeds een verrassing, maar dat maakt het eens zo aantrekkelijk.Verder moet de poel op een natuurlijke wijze door grondwater gevoed worden. Een laag peil of zelfs het droogvallen van de poel in de zomer vormt geen probleem. Voor sommige soorten is dit zelfs een voordeel. 

Heb jij interesse in een poel? Of heb je al een poel, maar is deze toe aan onderhoud of herstel? Aarzel niet om ons te contacteren!

Ik wil een poel

Hoe gaat dat in zijn werk?

©

Stap 1

Verkennend terreinbezoek

We bekijken de omgeving, nemen een bodemstaal en volgen de grondwaterstand op. We houden ook rekening met andere factoren zoals de aanwezigheid van voldoende en geschikt landbiotoop voor amfibieën, voldoende open ruimte, geen aanliggende drukke weg, …

©

Stap 2

De werken

Wij zorgen voor een professionele kraanman of -vrouw die tegen een gunstig tarief je poel komt graven of schonen en we begeleiden de werken. Meestal wordt de grond oppervlakkig rond de poel uitgespreid, tegen een meerprijs kan die ook elders op je eigen terrein worden gedeponeerd (dan is een extra tractor met dumper nodig voor grondverzet). 

©

Stap 3

Genieten!

Eens de poel er is, heb je al snel een echte parel in huis met voorbijflitsende libellen, kriebelende waterdiertjes en wie weet ook kikkers, padden of salamanders.