Het waterhof

Een nieuwe toekomst voor het Waterhof in LinterDelen

Over dit project

Met de steun van verwervingssubsidie van het Strategisch Project Getestreek werd het Waterhof door de gemeente Linter aangekocht, met de ambitie om het om te bouwen tot een thuis voor de Chiro van Melkwezer én als polyvalente site voor gebruik door andere geïnteresseerden.
De gemeente ging in zee met ERF, de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant, die de restauratie en herbestemming in goede banen zal leiden. Regionaal Landschap Zuid-Hageland zal instaan voor de landschappelijke ontwikkeling.

Hebt u zelf nog suggesties of ideeën met betrekking tot de toekomst van het Waterhof? Laat het ons zeker weten via info@erfgoedstichting.be

Projectinfo

Projectperiode: 2021-...

Waar: Waterhofstraat, Linter

Partners: Gemeente Linter, ERF Erfgoedstichting Vlaams-Brabant, Chiro Melkwezer, Strategisch Project Getestreek, Agentschap Onroerend Erfgoed, Regionaal Landschap Zuid-Hageland

De geschiedenis van het Waterhof

De site van het Waterhof gaat in oorsprong vermoedelijk al terug tot in de 13de eeuw, als een omgrachte herenhoeve bestaande uit 4 vleugels rond een erf.

De vroegste beschikbare cartografische bron, de zogenaamde kaart van Villaret van midden 18de eeuw, toont ons het Waterhof als een vierkant omgracht domein dat door een middengracht in twee werd gesneden.

© Villaretkaart

Op de Ferrariskaart zien we het Waterhof als een vierkant omgracht terrein met moestuinen. Buiten de omwalling liggen hier ook boomgaarden, akkerlanden en weilanden.

© Ferrariskaart

In 1786 werd in opdracht van de toenmalige eigenaar van het Hof van Wezer een kaart opgesteld, die behoorlijk gedetailleerd is.
Ook hier zien we -net als op de Villaretkaart- een site die door een middengracht doorsneden wordt. De hoevegebouwen bestaan uit twee L-vormige vleugels onder zadeldaken.

© Rouchet

Het samenbrengen van deze bestaande cartografische gegevens laat ons toe een goed beeld te vormen van hoe het Waterhof er in de 18de eeuw moet hebben uitgezien: een vierkant omgrachte site met een toegangsbrug -en poort aan de noordwestelijke zijde. En vermoedelijk werd de site dus door een gracht in twee verdeeld, waarbij zich op de zuidoostelijke helft moestuinen bevonden, de hoevegebouwen op de noordwestelijke helft.

Het belang van het Waterhof

De omvang van de voormalige hoeve -en verschillende details zoals de voegafwerking en de afwerking van deur-en vensteromlijstingen- zijn typerend voor een 17de eeuwse herenhoeve en getuigen van een welvarende en belangrijke bouwheer. Ook de vroegere gracht van de site is in het landschap nog goed leesbaar. Dit maakt dat de stalvleugel een hoge erfgoedwaarde heeft.

Als relict van een 17de eeuwse omgrachte herenhoeve die het belang van haar bouwheren en latere bewoners documenteert heeft

 ze bovendien een belangrijke sociaal-culturele en volkskundige waarde. Niet zomaar een ruïne dus!

De vandaag nog resterende stalvleugel is opgetrokken in typische Maasstijl met licht geknikt zadeldak met rode Vlaamse pannen , gedateerd in de jaren 1660 .

© RLZH

Wist je dat de site samen met de aanliggende perenboomgaard beschermd is? 

Meer info

Verloop van het project

© RLZH

December 2021

Aankoop Waterhof

Met de steun van verwervingssubsidie van het Strategisch Project Getestreek werd het Waterhof aangekocht.

© Shutterstock

Begin 2022

Erfgoedstichting dient subsidiedossier in voor restauratie van de resterende stalvleugel. 

© RLZH

30 april 2022

Waterhoffeest

Startschot van het project voor buurtbewoners en leden en hun ouders van Chiro Melkwezer. Samen met projectpartners werden er rondleidingen en participatie georganiseerd.

>> Resultaten participatie


2022

Aanbesteding architect