Wonderlijk Warandebos

Wonderlijke Warandebos - Op zoek naar de burcht van Rummen

Ontsluiting en versterking van prachtige natuur en uniek erfgoed in het HagelandDelen

Het project 'Wonderlijk Warandebos' wil de prachtige natuur en het unieke erfgoed van het Warandebos in Geetbets bewaren, versterken en beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers. Door middel van evenementen en (educatieve) activiteiten laten we zoveel mogelijk doelgroepen kennis maken met dit pareltje van het Hageland: een cirkelvorming bos midden in agrarisch gebied, dat restanten bevat van de legendarische burcht van Rummen, het bolwerk van de laatste heer van Loon, de rijke Arnold van Rummen. Met de vernietiging van deze burcht werd het graafschap Loon definitief ingelijfd bij het prinsbisdom Luik. Tijdens de belegering in augustus 1365 werd vermoedelijk voor het eerst in de Lage Landen gebruik gemaakt van buskruit. Vandaag nog zorgen de nog aanwezige grachten- en wallenstructuren voor een unieke bosvegetatie, die dit project wil versterken met een geïntegreerd natuurbeheersplan dat zowel de erfgoed- als de natuurwaarden voor de toekomst verzekert.

Doelstellingen
  1. Het opstellen van een geïntegreerd natuurbeheersplan zodat de natuur- en erfgoedwaarden van het Warandebos gevrijwaard en versterkt kunnen worden.
  2. Ontsluiting van de site: het organiseren van activiteiten tijdens de projectperiode en het plaatsen van informatieve panelen en belevingselementen
  3. Kwalitatieve versterking van een stukje van het wandelnetwerk Getevallei:
  4. Natuur- en erfgoededucatie voor verschillende doelgroepen

Met de steun van

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (ELFPO)

Projectinfo

Projectperiode: 2020 - 2022

Gemeente: Geetbets

Partners: Gemeente Geetbets, IOED Zuid-Hageland, Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Met de steun van

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (ELFPO)