Lesinspiratiefiche: grauwe gors

Aan de hand van de grauwe gors worden de volgende themas besproken: Elke vogel heeft zijn plekje, horen, zien , stappen, snavels, voedsel , zang, nestgelegenheid. Delen

Deze fiche dient als inspiratie voor het aanpassen of verruimen van het bestaande lesmateriaal, en heeft betrekking op de onderwijsdoelen 1.4. en 1.5.

 


Opgemaakt i.k.v. het biodiversiteitsproject ‘Grauwe gors in een duurzaam akkerland’, met de steun van provincie Vlaams-Brabant