Natuur op schoolDelen

Over het project

Spelen in de natuur heeft tal van voordelen. Een avontuurlijke en natuurlijke speelplek laat toe dat kinderen zich uitleven, hun energie kwijt kunnen, het prikkelt hun fantasie en creativiteit en het verbetert de concentratie in de klas. En leerkrachten getuigen dat er op een vergroende speelplaats veel minder ruzies voorkomen. Bovendien tempert een groene speelplaats de gevolgen van de klimaatopwarming: ze zorgt voor meer afkoeling en schaduw.

Speelplaatsen zijn jammer genoeg nog al te vaak woestijnen van asfalt of beton. Daar kan je samen met jouw school verandering in brengen!

Voor het vergroenen van hun domein kunnen scholen binnen ons regionaal landschap beroep doen op ons team Natuur in de Buurt. We werken hiervoor samen met de MOS-medewerkers van de provincie Vlaams-Brabant. De MOS-medewerkers begeleiden de scholen in hun vergroeningstraject rond draagvlak en educatie. Wij zetten onze expertise in voor de plantenkeuze en/of het opmaken van een inrichtingsplan  en de uitvoering.

Mag ook jouw grijze speelplaats op de schop? En wil je groen in de plaats?  En kan je hiervoor provinciale subsidies gebruiken (80% van de kosten met een maximum van 10.000 euro per vestigingsplaats per jaar)? Meld je dan zo snel mogelijk aan via deze website (minimum 4 maanden voor de subsidieaanvraag). Zo kunnen de MOS-begeleiders contact opnemen en bespreken welke ondersteuning jullie kunnen gebruiken, o.a. die van ons als regionaal landschap.

Projectinfo

Projectperiode: doorlopend

Waar?: Alle scholen in ons werkingsgebied kunnen beroep doen op ons regionaal landschap om hen te ondersteunen bij het vergroenen en klimaatbestendiger maken van hun schooldomein. 

Spelen in het groen: niets dan voordelen

Natuurlijke speel- en leerplaatsen zitten al enkele jaren in de lift, en dat verbaast ons eigenlijk niet. Vertoeven in het groen heeft een positieve invloed op onze gezondheid, geestelijk en lichamelijk. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich buiten in de natuur kunnen uitleven.

Bij het dromen over een natuurlijk speellandschap gaan we op zoek naar mogelijkheden voor ontharding, want hoe minder verharding, hoe minder warmte wordt ‘opgeslagen’ en hoe meer van ons kostbaar regenwater kan infiltreren. Ontharden is slechts een eerste stap, erna gaan we voor een kwalitatieve vergroening met zoveel mogelijk inheemse planten, struiken en bomen. Die zijn niet alleen een meerwaarde voor de biodiversiteit (vogels, insecten, kleine zoogdieren, …), maar ook voor het klimaatbestendiger maken van de speelplaats, want ze zorgen ook voor schaduw en verkoeling.  Er komen natuurlijke speelelementen zoals speelbomen, heuvels, parcours gemaakt uit boomstronken, waterelementen, wilgenhutten en –tunnels, een bloemenweide, buitenkeukentjes en nog meer van dat leuks. Een groene speelplaats heeft ook rustige hoekjes, zoals een wilgenhut, waar kinderen gewoon lekker kunnen kletsen of waar een verhaal kan worden voorgelezen. De variatie zorgt dat ieder kind er zijn of haar favoriete plekje vindt. Een groene speelplaats leent zich ook perfect om tijdens de lessen buiten onderzoekend te leren op eigen terrein.