Trage wegen

Eén manier om de streek te ontdekken, is via de zogenaamde ‘trage wegen’ zoals kerkwegels, jaagpaden, veldwegen, bospaden…Delen

Over het project

Trage wegen vind je overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal, doorheen het landschap of midden door je dorp. Dankzij trage wegen kom je overal, veilig en avontuurlijk. Ze gaan soms terug tot ver in de geschiedenis.

Het wandelnetwerk in de Getestreek en de wandellussen in de Velpevallei bestaan voor een groot deel uit trage wegen. Maar er zijn nog veel meer trage wegen die nog niet, of niet meer, in gebruik zijn. Daarom staat Regionaal Landschap Zuid-Hageland de gemeenten bij in de opmaak van een trage wegenplan of in het concreet openmaken en (opnieuw) toegankelijk maken van trage wegen. We ondersteunen gemeenten met de opmaak en realisatie van hun trage wegenplan en maken we jaarlijks enkele trage wegen open, zoals bijvoorbeeld het traject langs de boomgaard van de Melkerhei in Neerlinter.

Projectinfo

Projectperiode: Doorlopend, een volledig traject van inventarisatie tot implementatie duurt minimum 1 jaar.

Waar?: Alle gemeenten in ons werkingsgebied kunnen instappen in een tragewegentraject.

 

Van inventarisatie tot uitvoering

Ons regionaal landschap kan gemeenten en steden ondersteunen in het versterken van hun netwerk aan trage wegen. Gemeenten die intekenen op een traject "Trage wegen", doorlopen samen met Regionaal Landschap de volgende fases:

1. Kaartonderzoek

© RLZH

We starten met kaartonderzoek. We leggen verschillende kaarten zoals de 'Atlas der buurtwegen', wegenregister, topografische kaart,... samen en maken een kaart. Met deze kaart kunnen de vrijwilligers aan de slag.

2. Inventarisatie

© RLZH

Samen met vrijwilligers inventariseren we alle trage wegen in jouw stad of gemeente. Welke trage wegen zijn er allemaal? In welke staat zijn ze? Zijn ze toegankelijk of niet? Wat is de breedte ervan? Is er verharding? Zijn er obstakels?

Alle bestaande, verwaarloosde en verdwenen wegjes in kaart brengen, schept perspectieven voor de trage wegen of voor het vormen van nieuwe verbindingen!  

3. Evaluatie

Wanneer alle trage wegen in kaart gebracht zijn, is het tijd om te evalueren. Inwoners en vrijwilligers kunnen input geven: Welke trage wegen verdienen een opknapbeurt? Waar zijn er kansen om alternatieve, veilige en mooie verbindingen te realiseren? Kortom, wat is goed en wat kan anders/beter?

4. Advies

© Shutterstock

We bundelen alle feedback en maken een advies op voor de stad of gemeente: welke wegen moeten aangepast worden, waar is er plaats voor nieuwe trage wegen, ...? Dit advies overhandigen wij aan de gemeente/het stadsbestuur.

5. Uitvoering

© RLZH

Het gemeente/stadsbestuur beslist welke werken zullen worden uitgevoerd. Ons regionaal landschap kan op vraag van de gemeente/het stadsbestuur ook verder ondersteunen bij de uitvoering van het advies.

Als beslist wordt dat een bepaald traject zal worden opengemaakt en ingericht, gaan we praten met de eigenaars/gebruikers en proberen we het traject zo goed mogelijk landschappelijk in te passen: goed voor de wandelaar, de biodiversiteit en het landschap!

6. Onderhoud

© RLZH

Ook nadien zijn onderhoud en nazorg zeer belangrijk.
Met onze landschapsteams ondersteunen wij gemeenten met het onderhoud van deze trage verbindingen.

Trots op onze realisaties

De afgelopen jaren werden er binnen ons werkingsgebied heel wat trage wegen opengemaakt en gerealiseerd. We zijn dan ook trots op deze fijne samenwerkingen en mooie realisaties: